Wpisy na stan 2017

 

Numer Typ Rok prod. Zajezdnia VIN Rejestracja Wpis Uwagi
KWIECIEŃ
802 Solaris Urbino 18 2017 MZA Ośrodek Szkolenia Kierowców SUU341211HB017374 WX 93321 2017-04-21 pojazd szkoleniowy
803 Solaris InterUrbino 12 2017 MZA Ośrodek Szkolenia Kierowców SUU209U13HB017213 WX 93322 2017-04-21 pojazd szkoleniowy
SIERPIEŃ
9301 MAN Lion's City B100  2017 PKS Grodzisk Maz. WMAA37ZZXHF005224 WGM 21550 2017-08
9302 MAN Lion's City B100  2017 PKS Grodzisk Maz. WMAA37ZZXHF005225 WGM 21551 2017-08
9303  MAN Lion's City B100  2017 PKS Grodzisk Maz. WMAA37ZZXHF005226 WGM 21552 2017-08
9304  MAN Lion's City B100  2017 PKS Grodzisk Maz. WMAA37ZZXHF005228 WGM 21553 2017-08
9305 MAN Lion's City B100  2017 PKS Grodzisk Maz. WMAA37ZZXHF005234 WGM 21554 2017-08
9311 Solaris Urbino 12  2017 PKS Grodzisk Maz.
SUU241163HB017710
WGM 22152 2017-08
9312 Solaris Urbino 12 2017 PKS Grodzisk Maz. SUU241163HB017711 WGM 21511 2017-08
9313 Solaris Urbino 12 2017 PKS Grodzisk Maz. SUU241163HB017712
WGM 21512
2017-08
9314  Solaris Urbino 12 2017 PKS Grodzisk Maz. SUU241163HB017713 WGM 21513 2017-08
9315 Solaris Urbino 12 2017 PKS Grodzisk Maz. SUU241163HB017714 WGM 21514 2017-08
9316 Solaris Urbino 12 2017 PKS Grodzisk Maz.
SUU241163HB017715
WGM 21515 2017-08
9317  Solaris Urbino 12 2017 PKS Grodzisk Maz.
SUU241163HB017716
WGM 21516 2017-08
9318 Solaris Urbino 12 2017 PKS Grodzisk Maz. SUU241163HB017717 WGM 21517 2017-08
9319 Solaris Urbino 12 2017 PKS Grodzisk Maz. SUU241163HB017718 WGM 21518 2017-08
9320 Solaris Urbino 12 2017 PKS Grodzisk Maz. SUU241163HB017719 WGM 21519 2017-08
9321 Solaris Urbino 12 2017 PKS Grodzisk Maz. SUU241163HB017720 WGM 21520 2017-08
9322  Solaris Urbino 12 2017 PKS Grodzisk Maz. SUU241163HB017721 WGM 21521 2017-08
9323  Solaris Urbino 12 2017 PKS Grodzisk Maz. SUU241163HB017722
WGM 21522
2017-08
9324 Solaris Urbino 12 2017 PKS Grodzisk Maz. SUU241163HB017723 WGM 21523 2017-08
9325  Solaris Urbino 12 2017 PKS Grodzisk Maz. SUU241163HB017724 WGM 21524 2017-08
9326 Solaris Urbino 12 2017 PKS Grodzisk Maz. SUU241163HB017725 WGM 21501 2017-08
9327  Solaris Urbino 12 2017 PKS Grodzisk Maz. SUU241163HB017726 WGM 21502 2017-08
9328 Solaris Urbino 12 2017 PKS Grodzisk Maz. SUU241163HB017727 WGM 21503 2017-08
9329  Solaris Urbino 12 2017 PKS Grodzisk Maz.  SUU241163HB017728 WGM 21528 2017-08
9330 Solaris Urbino 12 2017 PKS Grodzisk Maz. SUU241163HB017729 WGM 21504 2017-08
9331 Solaris Urbino 12 2017 PKS Grodzisk Maz. SUU241163HB017730 WGM 21530 2017-08
9332  Solaris Urbino 12 2017 PKS Grodzisk Maz. SUU241163HB017731 WGM 21505 2017-08
9333  Solaris Urbino 12 2017 PKS Grodzisk Maz. SUU241163HB017732
WGM 21506
2017-08
9334 Solaris Urbino 12 2017 PKS Grodzisk Maz.  SUU241163HB017733 WGM 21507 2017-08
9335  Solaris Urbino 12 2017 PKS Grodzisk Maz. SUU241163HB017734 WGM 21508 2017-08
9336 Solaris Urbino 12 2017 PKS Grodzisk Maz.  SUU241163HB017735 WGM 21535 2017-08
9337  Solaris Urbino 12 2017 PKS Grodzisk Maz. SUU241163HB017736 WGM 21509 2017-08
9338  Solaris Urbino 12 2017 PKS Grodzisk Maz. SUU241163HB017737 WGM 21510 2017-08
9339  Solaris Urbino 12 2017 PKS Grodzisk Maz.  SUU241163HB017738 WGM 21538 2017-08
9340 Solaris Urbino 12 2017 PKS Grodzisk Maz.  SUU241163HB017739 WGM 21539 2017-08
9341 Solaris Urbino 12 2017 PKS Grodzisk Maz.  SUU241163HB017740 WGM 21540 2017-08
9342 Solaris Urbino 12 2017 PKS Grodzisk Maz. SUU241163HB017741  WGM 21541 2017-08
9343  Solaris Urbino 12 2017 PKS Grodzisk Maz. SUU241163HB017742
WGM 21542
2017-08
9344 Solaris Urbino 12 2017 PKS Grodzisk Maz. SUU241163HB017743 WGM 21543 2017-08
9345  Solaris Urbino 12 2017 PKS Grodzisk Maz. SUU241163HB017744
WGM 21544
2017-08
9346  Solaris Urbino 12 2017 PKS Grodzisk Maz.  SUU241163HB017745 WGM 21545 2017-08
9347  Solaris Urbino 12 2017 PKS Grodzisk Maz. SUU241163HB017746 WGM 21546 2017-08
9348 Solaris Urbino 12 2017 PKS Grodzisk Maz. SUU241163HB017747 WGM 21547 2017-08
9349 Solaris Urbino 12 2017 PKS Grodzisk Maz. SUU241163HB017748
WGM 21548
2017-08
9350  Solaris Urbino 12  2017 PKS Grodzisk Maz. SUU241163HB017750 WGM 21526 2017-08
9351  Solaris Urbino 12 2017 PKS Grodzisk Maz. SUU241163HB017751 WGM 21531 2017-08
9352   Solaris Urbino 12 2017 PKS Grodzisk Maz. SUU241163HB017752 WGM 21532 2017-08
9353  Solaris Urbino 12 2017 PKS Grodzisk Maz. SUU241163HB017753 WGM 21533 2017-08
9354  Solaris Urbino 12 2017 PKS Grodzisk Maz. SUU241163HB017754
WGM 21534
2017-08
9355 Solaris Urbino 12 2017 PKS Grodzisk Maz. SUU241163HB017755 WGM 21525
2017-08
9356 Solaris Urbino 12 2017 PKS Grodzisk Maz. SUU241163HB017756 WGM 21536
2017-08
9357 Solaris Urbino 12 2017 PKS Grodzisk Maz. SUU241163HB017757 WGM 21527
2017-08
9358 Solaris Urbino 12 2017 PKS Grodzisk Maz.  SUU241163HB017758 WGM 21529 2017-08
9359 Solaris Urbino 12 2017 PKS Grodzisk Maz.  SUU241163HB017759 WGM 21549 2017-08
1990  Ursus C12LFE CitySmile  2017  MZA R-7 Woronicza  SU9CS2EX2HXUR1003 WX 95490
 2017-08-25
1991 Ursus C12LFE CitySmile 2017 MZA R-7 Woronicza SU9CS2EX2HXUR1004 WX 95491 2017-08-25
1992 Ursus C12LFE CitySmile 2017 MZA R-7 Woronicza SU9CS2EX2HXUR1005 WX 95492 2017-08-25
1994 Ursus C12LFE CitySmile 2017 MZA R-7 Woronicza SU9CS2EX2HXUR1007 WX 95494 2017-08-25
1997 Ursus C12LFE CitySmile 2017 MZA R-7 Woronicza SU9CS2EX2HXUR10010 WX 95497 2017-08-31
WRZESIEŃ
1995 Ursus C12LFE CitySmile 2017 MZA R-7 Woronicza SU9CS2EX2HXUR10008 WX 95495 2017-09-06
1998 Ursus C12LFE CitySmile 2017 MZA R-7 Woronicza SU9CS2EX2HXUR10011 WX 95498 2017-09-11
1993 Ursus C12LFE CitySmile 2017 MZA R-7 Woronicza SU9CS2EX2HXUR10006 WX 95493 2017-09-13
1999 Ursus C12LFE CitySmile 2017 MZA R-7 Woronicza SU9CS2EX2HXUR10012 WX 95499 2017-09-15
1996 Ursus C12LFE CitySmile 2017 MZA R-7 Woronicza SU9CS2EX2HXUR10009 WX 95496 2017-09-19
49651 Scania CN270UB OmniCity 2007 PKS Grodzisk Maz. SZAN4X20001858026 WGM 08605 2017-09 przywrócenie do sieci ZTM
obsługa linii 717 i ZP
ex A545
49652 Scania CN270UB OmniCity 2007 PKS Grodzisk Maz. SZAN4X20001858151 WGM 11642 2017-09 przywrócenie do sieci ZTM
obsługa linii 717 i ZP
ex A513
49653 Scania CN270UB OmniCity 2007 PKS Grodzisk Maz. SZAN4X20001858224 WGM 13751 2017-09 przywrócenie do sieci ZTM
obsługa linii 717 i ZP
ex A526
49654 Scania CN270UB OmniCity 2007 PKS Grodzisk Maz. SZAN4X20001858225 WGM 13368 2017-09 przywrócenie do sieci ZTM
obsługa linii 717 i ZP
ex A527
49656 Scania CN270UB OmniCity 2007 PKS Grodzisk Maz. SZAN4X20001858299  WGM 13398 2017-09 przywrócenie do sieci ZTM
obsługa linii 717 i ZP
ex A519
LISTOPAD
7100 Solaris Urbino 18 IV electric 2017 MZA R-7 Woronicza  SUU34121EHB016908 WND 64410  2017-11-15  autobus testowy, dzierżawa 3 lata
GRUDZIEŃ
4400 Mercedes Conecto 2017 MZA R-13 Stalowa WEB62831413278713   WU 7229F 2017-12-01 leasing
6200 Mercedes Conecto G 2017 MZA R-11 Kleszczowa WEB62832413278745   WU 7225F 2017-12-01 leasing
4418 Mercedes Conecto 2017 MZA R-13 Stalowa  WEB62831413279119 WU 7274F 2017-12-05 leasing
4420 Mercedes Conecto 2017 MZA R-13 Stalowa WEB62831413279121 WU 7273F 2017-12-05 leasing
4405 Mercedes Conecto 2017 MZA R-13 Stalowa WEB62831413279106 WU 7428F 2017-12-06 leasing
4410 Mercedes Conecto 2017 MZA R-13 Stalowa  WEB62831413279111 WU 7429F 2017-12-06 leasing
4414 Mercedes Conecto 2017 MZA R-13 Stalowa  WEB62831413279115 WU 7431F 2017-12-06 leasing
4419 Mercedes Conecto 2017 MZA R-13 Stalowa  WEB62831413279120  WU 7430F 2017-12-06 leasing
6202 Mercedes Conecto G 2017 MZA R-11 Kleszczowa WEB62832413279137  WU 7427F 2017-12-06 leasing
4406 Mercedes Conecto 2017 MZA R-13 Stalowa WEB62831413279107   WU 7552F 2017-12-07 leasing
6201 Mercedes Conecto G 2017 MZA R-11 Kleszczowa  WEB62832413279136 WU 7476F 2017-12-08 leasing
4404 Mercedes Conecto 2017 MZA R-13 Stalowa WEB62831413279105 WU 7541F  2017-12-11 leasing
4408 Mercedes Conecto 2017 MZA R-13 Stalowa WEB62831413279109  WU 7540F 2017-12-11 leasing
6212 Mercedes Conecto G 2017 MZA R-11 Kleszczowa WEB62832413279147 WU 7543F  2017-12-11 leasing
6232 Mercedes Conecto G 2017 MZA R-11 Kleszczowa  WEB62832413279167 WU 7542F  2017-12-11 leasing
4426 Mercedes Conecto 2017 MZA R-13 Stalowa  WEB62831413279127 WU 7479F  2017-12-12 leasing
4431 Mercedes Conecto 2017 MZA R-13 Stalowa  WEB62831413279132  WU 7480F 2017-12-12 leasing
6216 Mercedes Conecto G 2017 MZA R-11 Kleszczowa WEB62832413279151   WU 7478F 2017-12-12 leasing
4407 Mercedes Conecto 2017 MZA R-13 Stalowa  WEB62831413279108 WU 7687F  2017-12-13 leasing
4415 Mercedes Conecto 2017 MZA R-13 Stalowa  WEB62831413279116 WU 7688F  2017-12-13 leasing
4422 Mercedes Conecto 2017 MZA R-13 Stalowa  WEB62831413279123  WU 7690F 2017-12-13 leasing
4428 Mercedes Conecto 2017 MZA R-13 Stalowa  WEB62831413279129  WU 7689F 2017-12-13 leasing
4403 Mercedes Conecto 2017 MZA R-13 Stalowa WEB62831413279104  WU 7791F  2017-12-14 leasing
4417 Mercedes Conecto 2017 MZA R-13 Stalowa  WEB62831413279118  WU 7789F 2017-12-14 leasing
4433 Mercedes Conecto 2017 MZA R-13 Stalowa  WEB62831413279134  WU 7792F 2017-12-14 leasing
6211 Mercedes Conecto G 2017 MZA R-11 Kleszczowa WEB62832413279146 WU 7787F 2017-12-14 leasing
6225 Mercedes Conecto G 2017 MZA R-11 Kleszczowa WEB62832413279160 WU 7790F 2017-12-14 leasing
4413 Mercedes Conecto 2017 MZA R-13 Stalowa  WEB62831413279114  WU 7853F 2017-12-15 leasing
4425 Mercedes Conecto 2017 MZA R-13 Stalowa  WEB62831413279126 WU 7852F  2017-12-15 leasing
6207 Mercedes Conecto G 2017 MZA R-11 Kleszczowa WEB62832413279142 WU 7854F 2017-12-15 leasing
4401 Mercedes Conecto 2017 MZA R-13 Stalowa  WEB62831413279102 WU 7232F  2017-12-18 leasing
4402 Mercedes Conecto 2017 MZA R-13 Stalowa  WEB62831413279103 WU 7231F  2017-12-18 leasing
6203 Mercedes Conecto G 2017 MZA R-11 Kleszczowa WEB62832413279138 WU 7230F 2017-12-18 leasing
4412 Mercedes Conecto 2017 MZA R-13 Stalowa  WEB62831413279113 WU 8017F  2017-12-19 leasing
4424 Mercedes Conecto 2017 MZA R-13 Stalowa  WEB62831413279125  WU 8016F 2017-12-19 leasing
6215 Mercedes Conecto G 2017 MZA R-11 Kleszczowa WEB62832413279150 WU 8013F 2017-12-19 leasing
6217 Mercedes Conecto G 2017 MZA R-11 Kleszczowa WEB62832413279152 WU 8018F 2017-12-19 leasing
6219 Mercedes Conecto G 2017 MZA R-11 Kleszczowa WEB62832413279154 WU 8012F 2017-12-19 leasing
6226 Mercedes Conecto G 2017 MZA R-11 Kleszczowa WEB62832413279161 WU 8014F 2017-12-19 leasing
4421 Mercedes Conecto 2017 MZA R-13 Stalowa WEB62831413279122  WU 7245F  2017-12-20 leasing
4423 Mercedes Conecto 2017 MZA R-13 Stalowa WEB62831413279124  WU 7243F 2017-12-20 leasing
4432 Mercedes Conecto 2017 MZA R-13 Stalowa WEB62831413279133   WU 7244F 2017-12-20 leasing
6208 Mercedes Conecto G 2017 MZA R-11 Kleszczowa WEB62832413279143 WU 7246F 2017-12-20 leasing
4427 Mercedes Conecto 2017 MZA R-13 Stalowa  WEB62831413279128 WU 8226F  2017-12-21 leasing
6204 Mercedes Conecto G 2017 MZA R-11 Kleszczowa WEB62832413279139 WU 8125F 2017-12-21 leasing
6210 Mercedes Conecto G 2017 MZA R-11 Kleszczowa WEB62832413279145 WU 8124F 2017-12-21 leasing
6213 Mercedes Conecto G 2017 MZA R-11 Kleszczowa WEB62832413279148 WU 8227F 2017-12-21 leasing
4409 Mercedes Conecto 2017 MZA R-13 Stalowa  WEB62831413279110 WU 8258F  2017-12-22 leasing
4416 Mercedes Conecto 2017 MZA R-13 Stalowa  WEB62831413279117  WU 8263F 2017-12-22 leasing
4430 Mercedes Conecto 2017 MZA R-13 Stalowa  WEB62831413279131  WU 8262F 2017-12-22 leasing
4434 Mercedes Conecto 2017 MZA R-13 Stalowa  WEB62831413279135 WU 8261F  2017-12-22 leasing
6206 Mercedes Conecto G 2017 MZA R-11 Kleszczowa WEB62832413279141 WU 8256F 2017-12-22 leasing
4411 Mercedes Conecto 2017 MZA R-13 Stalowa  WEB62831413279112  WU 8259F 2017-12-27 leasing
6214 Mercedes Conecto G 2017 MZA R-11 Kleszczowa WEB62832413279149 WU 8260F 2017-12-27 leasing
6218 Mercedes Conecto G 2017 MZA R-11 Kleszczowa WEB62832413279153 WU 8265F 2017-12-27 leasing
6230 Mercedes Conecto G 2017 MZA R-11 Kleszczowa WEB62832413279165 WU 8264F 2017-12-27 leasing
6240 Mercedes Conecto G 2017 MZA R-11 Kleszczowa WEB62832413279175 WU 8257F 2017-12-27 leasing
4429 Mercedes Conecto 2017 MZA R-13 Stalowa WEB62831413279130  WU 8274F  2017-12-28 leasing
6205 Mercedes Conecto G 2017 MZA R-11 Kleszczowa WEB62832413279140 WU 8273F 2017-12-28 leasing
6209 Mercedes Conecto G 2017 MZA R-11 Kleszczowa WEB62832413279144 WU 8270F 2017-12-28 leasing
6223 Mercedes Conecto G 2017 MZA R-11 Kleszczowa WEB62832413279158 WU 8272F 2017-12-28 leasing
6227 Mercedes Conecto G 2017 MZA R-11 Kleszczowa WEB62832413279162 WU 8271F 2017-12-28 leasing
6220 Mercedes Conecto G 2017 MZA R-11 Kleszczowa WEB62832413279155 WU 8454F 2017-12-29 leasing
6222 Mercedes Conecto G 2017 MZA R-11 Kleszczowa WEB62832413279157 WU 8452F 2017-12-29 leasing
6224 Mercedes Conecto G 2017 MZA R-11 Kleszczowa WEB62832413279159 WU 8455F 2017-12-29 leasing
6238 Mercedes Conecto G 2017 MZA R-11 Kleszczowa WEB62832413279173 WU 8380F 2017-12-29 leasing
6243 Mercedes Conecto G 2017 MZA R-11 Kleszczowa WEB62832413279178 WU 8381F 2017-12-29 leasing
6221 Mercedes Conecto G 2017 MZA R-11 Kleszczowa WEB62832413279156 WU 8453F 2017-12-30 leasing
6228 Mercedes Conecto G 2017 MZA R-11 Kleszczowa WEB62832413279163 WU 8382F 2017-12-30 leasing
6233 Mercedes Conecto G 2017 MZA R-11 Kleszczowa WEB62832413279168 WU 8378F 2017-12-30 leasing
6235 Mercedes Conecto G 2017 MZA R-11 Kleszczowa WEB62832413279170 WU 8379F 2017-12-30 leasing
764 Jelcz M121M  1997 KM Łomianki   SUJM121ANV0000248  WZ 7767M 2017-12 ex MZA Warszawa #4755
765 Jelcz M121M    1997 KM Łomianki   SUJM121ANV0000142 WZ 7768M 2017-12 ex MZA Warszawa #4773
766 Jelcz M121M    1998 KM Łomianki   SUJM121ANW0000251  WZ 7765M  2017-12 ex MZA Warszawa #4801
767  Jelcz M121M   1998 KM Łomianki   SUJM121APW0000257  WZ 7763M  2017-12 ex MZA Warszawa #4803
768 Jelcz M121M    1998 KM Łomianki   SUJM121ANW0000265  WZ 7764M  2017-12 ex MZA Warszawa #4896
A292 Autosan M09LE SanCity 2015 Europa Express City SUABG3BMTFS650167 WY 9024H 2017-12 autobus dostarczony pod koniec roku
A296 Autosan M09LE SanCity 2015 Europa Express City SUABG3BMTFS650171 WY 9028H 2017-12 autobus dostarczony pod koniec roku

 

 

 

Joomla Templates and Joomla Extensions by ZooTemplate.Com

Poprawiony (niedziela, 10 lutego 2019 19:55)