Wpisy na stan 2010

Numer Typ Rok prod.
Zajezdnia VIN Rejestracja Wpis Uwagi
CZERWIEC
1000 Solaris Urbino 10 2010 MZA R-10 Ostrobramska SUU241103AB008405 WX 64078 2010-06-09 dostawa 16.06.2010
1001 Solaris Urbino 10 2010 MZA R-10 Ostrobramska SUU241103AB008406 WX 64076 2010-06-09 dostawa 16.06.2010
1002 Solaris Urbino 10 2010 MZA R-10 Ostrobramska SUU241103AB008407 WX 64025 2010-06-09 dostawa 16.06.2010
LIPIEC
1003 Solaris Urbino 10 2010 MZA R-10 Ostrobramska SUU241103AB008408 WX 64316 2010-07-09 dostawa 14.07.2010
1004 Solaris Urbino 10 2010 MZA R-10 Ostrobramska SUU241103AB008409 WX 64315 2010-07-09 dostawa 14.07.2010
1005 Solaris Urbino 10 2010 MZA R-10 Ostrobramska SUU241103AB008410 WX 64314 2010-07-09 dostawa 14.07.2010
1006 Solaris Urbino 10 2010 MZA R-10 Ostrobramska SUU241103AB008411 WX 64313 2010-07-09 dostawa 14.07.2010
1007 Solaris Urbino 10 2010 MZA R-10 Ostrobramska SUU241103AB008412 WX 64312 2010-07-09 dostawa 14.07.2010
1008 Solaris Urbino 10 2010 MZA R-10 Ostrobramska SUU241103AB008413 WX 64311 2010-07-09 dostawa 14.07.2010
1009 Solaris Urbino 10 2010 MZA R-10 Ostrobramska SUU241103AB008414 WX 64310 2010-07-09 dostawa 14.07.2010
1010 Solaris Urbino 10 2010 MZA R-10 Ostrobramska SUU241103AB008415 WX 64309 2010-07-09 dostawa 15.07.2010
1011 Solaris Urbino 10 2010 MZA R-10 Ostrobramska SUU241103AB008416 WX 64308 2010-07-09 dostawa 14.07.2010
1012 Solaris Urbino 10 2010 MZA R-10 Ostrobramska SUU241103AB008417 WX 64307 2010-07-09 dostawa 14.07.2010

1013

Solaris Urbino 10 2010 MZA R-10 Ostrobramska SUU241103AB008418 WX 64306 2010-07-09 dostawa 14.07.2010
1014 Solaris Urbino 10 2010 MZA R-10 Ostrobramska SUU241103AB008419 WX 64305 2010-07-09 dostawa 14.07.2010
1015 Solaris Urbino 10 2010 MZA R-10 Ostrobramska SUU241103AB008420 WX 64304 2010-07-09 dostawa 15.07.2010
PAŹDZIERNIK
8300 Solaris Urbino 18  2010 MZA R-10 Ostrobramska 
UU341211AB008908
 WX 65429 2010-10-20  dostawa 23.10.2010
8301  Solaris Urbino 18  2010 MZA R-10 Ostrobramska  SUU341211AB008909
WX 65399
2010-10-20  dostawa 23.10.2010
8302  Solaris Urbino 18  2010 MZA R-10 Ostrobramska   SUU341211AB008910  WX 65398 2010-10-20  dostawa 23.10.2010
8303  Solaris Urbino 18  2010 MZA R-10 Ostrobramska   SUU341211AB008911  WX 65397 2010-10-20  dostawa 23.10.2010
8304  Solaris Urbino 18  2010  MZA R-10 Ostrobramska SUU341211AB008912  WX 65396  2010-10-20  dostawa 23.10.2010
8305 Solaris Urbino 18   2010  MZA R-10 Ostrobramska SUU341211AB008915  WX 65395  2010-10-20  dostawa 23.10.2010
8306  Solaris Urbino 18  2010  MZA R-10 Ostrobramska  SUU341211AB008916  WX 65394 2010-10-20  dostawa 23.10.2010
8307 Solaris Urbino 18   2010  MZA R-10 Ostrobramska  SUU341211AB008916 WX 65393  2010-10-20 dostawa 23.10.2010 
8308 Solaris Urbino 18   2010  MZA R-10 Ostrobramska SUU341211AB008916 
WX 65419
2010-10-20  dostawa 27.10.2010
8309 Solaris Urbino 18   2010  MZA R-10 Ostrobramska
SUU341211AB008923
WX 65409 2010-10-20  dostawa 27.10.2010
8310  Solaris Urbino 18  2010  MZA R-10 Ostrobramska  SUU341211AB008917 WX 65410 2010-10-21  dostawa 27.10.2010
8311 Solaris Urbino 18   2010 MZA R-10 Ostrobramska   SUU341211AB008919
WX 65411
2010-10-21  dostawa 27.10.2010
8312 Solaris Urbino 18   2010  MZA R-10 Ostrobramska  SUU341211AB008919 WX 65412 2010-10-21  dostawa 27.10.2010
8313 Solaris Urbino 18   2010 MZA R-10 Ostrobramska 
SUU341211AB008920
WX 65413
2010-10-21 dostawa 27.10.2010 
8314 Solaris Urbino 18  2010 MZA R-10 Ostrobramska 
SUU341211AB008921
WX 65414 2010-10-21 dostawa 27.10.2010 
8315 Solaris Urbino 18  2010  MZA R-10 Ostrobramska SUU341211AB008924 WX 65415 2010-10-21 dostawa 27.10.2010 
8316 Solaris Urbino 18  2010 MZA R-10 Ostrobramska   SUU341211AB008925 WX 65416 2010-10-22 dostawa 27.10.2010 
8317 Solaris Urbino 18  2010 MZA R-10 Ostrobramska   SUU341211AB008926 WX 65417 2010-10-22 dostawa 27.10.2010 
8318 Solaris Urbino 18  2010  MZA R-10 Ostrobramska  SUU341211AB008932  WX 65418 2010-10-22 dostawa 27.10.2010 
3400  MAN Lion's City G  2010  MZA R-13 Stalowa  WMAA23ZZ7BR008454  WI 4816N 2010-10-28 leasing
3401  MAN Lion's City G 2010  MZA R-13 Stalowa   WMAA23ZZ0BR008456  WI 4767N  2010-10-28  leasing
3402  MAN Lion's City G  2010  MZA R-13 Stalowa
WMAA23ZZ2BR008460
 WI 4625N  2010-10-28  leasing
3403  MAN Lion's City G  2010  MZA R-13 Stalowa WMAA23ZZ8BR008463 WI 4766N   2010-10-28  leasing
3404 MAN Lion's City G   2010  MZA R-13 Stalowa WMAA23ZZ3BR008483 WI 4831N   2010-10-28  leasing
3405 MAN Lion's City G   2010 MZA R-13 Stalowa WMAA23ZZ0BR008487 WI 4771N  2010-10-28  leasing 
3406  MAN Lion's City G  2010 MZA R-13 Stalowa WMAA23ZZ2BR008488 WI 4770N  2010-10-28  leasing 
3407  MAN Lion's City G  2010 MZA R-13 Stalowa  WMAA23ZZ2BR008491  WI 4769N 2010-10-28   leasing
3408  MAN Lion's City G  2010 MZA R-13 Stalowa  WMAA23ZZ4BR008492 WI 4817N  2010-10-28   leasing
 3409  MAN Lion's City G  2010 MZA R-13 Stalowa  WMAA23ZZ6BR008493 WI 4876N  2010-10-28   leasing
3410  MAN Lion's City G  2010 MZA R-13 Stalowa
WMAA23ZZ1BR008496
 WI 4837N 2010-10-28   leasing
3411  MAN Lion's City G  2010 MZA R-13 Stalowa  WMAA23ZZ6BR008543  WI 4768N 2010-10-28   leasing
3412  MAN Lion's City G  2010 MZA R-13 Stalowa  WMAA23ZZXBR008464 WI 4799N   2010-10-28  leasing
3413  MAN Lion's City G  2010 MZA R-13 Stalowa
WMAA23ZZ1BR008465
 WI 5354N  2010-10-28  leasing
3414  MAN Lion's City G  2010 MZA R-13 Stalowa
WMAA23ZZ9BR008472
WI 4798N   2010-10-28  leasing
3415  MAN Lion's City G  2010 MZA R-13 Stalowa
WMAA23ZZ5BR008503
WI 4797N  2010-10-29 leasing 
3416  MAN Lion's City G  2010 MZA R-13 Stalowa WMAA23ZZ4BR008508  WI 4796N  2010-10-29  leasing 
3418  MAN Lion's City G  2010 MZA R-13 Stalowa WMAA23ZZ7BR008518 WI 5357N   2010-10-29 leasing 
3423  MAN Lion's City G  2010 MZA R-13 Stalowa
WMAA23ZZ7BR008552
 WI 5359N 2010-10-29  leasing 
8319 Solaris Urbino 18 2010 MZA R-10 Ostrobramska   SUU341211AB008922  WX 65604  2010-10-29 dostawa 04.11.2010 
8320 Solaris Urbino 18 2010 MZA R-10 Ostrobramska  SUU341211AB008927
WX 65603
 2010-10-29 dostawa 04.11.2010 
8321 Solaris Urbino 18 2010 MZA R-10 Ostrobramska  SUU341211AB008928 WX 65602  2010-10-29 dostawa 04.11.2010 
8322 Solaris Urbino 18 2010 MZA R-10 Ostrobramska  SUU341211AB008931 WX 65601  2010-10-29 dostawa 04.11.2010 
LISTOPAD
 3417  MAN Lion's City G 2010 MZA R-13 Stalowa  WMAA23ZZ6BR008512  WI 5356N 2010-11-04 leasing 
3419  MAN Lion's City G 2010 MZA R-13 Stalowa  WMAA23ZZ9BR008519  WI 4795N 2010-11-04  leasing 
3421  MAN Lion's City G 2010 MZA R-13 Stalowa
WMAA23ZZ7BR008535
 WI 4793N 2010-11-04  leasing 
3422  MAN Lion's City G 2010 MZA R-13 Stalowa
WMAA23ZZ8BR008544
 WI 5358N 2010-11-04  leasing 
3426  MAN Lion's City G 2010 MZA R-13 Stalowa
WMAA23ZZ6BR008560
WI 5362N  2010-11-04   leasing
8323  Solaris Urbino 18 2010 MZA R-10 Ostrobramska   SUU341211AB008929 WX 65669 2010-11-04  dostawa 10.11.2010
8324  Solaris Urbino 18 2010 MZA R-10 Ostrobramska   SUU341211AB008930 WX 65670 2010-11-04  dostawa 10.11.2010
8325  Solaris Urbino 18 2010 MZA R-10 Ostrobramska  SUU341211AB008933 WX 65671 2010-11-04  dostawa 10.11.2010
8326 Solaris Urbino 18  2010 MZA R-10 Ostrobramska 
SUU341211AB008935
WX 65672 2010-11-04  dostawa 10.11.2010
3420 MAN Lion's City G  2010 MZA R-13 Stalowa  WMAA23ZZ3BR008533  WI 4794N 2010-11-05 leasing 
3424 MAN Lion's City G  2010 MZA R-13 Stalowa  WMAA23ZZ4BR008556 WI 4792N  2010-11-05 leasing 
3425 MAN Lion's City G  2010 MZA R-13 Stalowa  WMAA23ZZ6BR008557  WI 5360N 2010-11-05 leasing 
3427 MAN Lion's City G  2010 MZA R-13 Stalowa  WMAA23ZZ3BR008564  WI 5361N 2010-11-05 leasing 
8327 Solaris Urbino 18  2010 MZA R-10 Ostrobramska  SUU341211AB008934
WX 65673
2010-11-05  dostawa 10.11.2010
8328 Solaris Urbino 18  2010 MZA R-10 Ostrobramska  SUU341211AB008936 WX 65674 2010-11-05  dostawa 10.11.2010
8329 Solaris Urbino 18  2010 MZA R-10 Ostrobramska  SUU341211AB008937 WX 65675 2010-11-05  dostawa 10.11.2010
3430  MAN Lion's City G 2010 MZA R-13 Stalowa  WMAA23ZZ2BR008572  WI 4635N 2010-11-09 leasing 
3431  MAN Lion's City G 2010 MZA R-13 Stalowa  WMAA23ZZ8BR008480 WI 4632N  2010-11-09 leasing 
8330 Solaris Urbino 18  2010  MZA R-10 Ostrobramska  SUU341211AB008938 WX 65709 2010-11-10  dostawa 17.11.2010
8331 Solaris Urbino 18  2010  MZA R-10 Ostrobramska SUU341211AB008939 WX 65708 2010-11-10  dostawa 17.11.2010
8332 Solaris Urbino 18  2010 MZA R-10 Ostrobramska  SUU341211AB008940 WX 66101 2010-11-10  dostawa 17.11.2010
8333  Solaris Urbino 18 2010 MZA R-10 Ostrobramska  SUU341211AB008941  WX 66025 2010-11-10  dostawa 17.11.2010
8334 Solaris Urbino 18  2010 MZA R-10 Ostrobramska 
SUU341211AB008942
WX 66024 2010-11-10 dostawa 17.11.2010 
8335  Solaris Urbino 18 2010 MZA R-10 Ostrobramska 
SUU341211AB008943
WX 66023 2010-11-10 dostawa 17.11.2010 
3434 MAN Lion's City G  2010 MZA R-13 Stalowa
WMAA23ZZ3BR008595
 WI 5853N 2010-11-12 leasing 
3436 MAN Lion's City G  2010 MZA R-13 Stalowa 
WMAA23ZZ7BR008602
WI 5855N 2010-11-12 leasing 
3437 MAN Lion's City G  2010 MZA R-13 Stalowa
WMAA23ZZ8BR008608
 WI 5856N 2010-11-12 leasing 
3438 MAN Lion's City G  2010 MZA R-13 Stalowa WMAA23ZZ0BR008621  WI 5814N 2010-11-12 leasing 
3429  MAN Lion's City G 2010 MZA R-13 Stalowa
WMAA23ZZXBR008559
WI 4633N 2010-11-15 leasing 
3428  MAN Lion's City G 2010 MZA R-13 Stalowa
WMAA23ZZ7BR008468
WI 5816N 2010-11-17 leasing 
3432  MAN Lion's City G 2010 MZA R-13 Stalowa WMAA23ZZ5BR008565 WI 4634N 2010-11-17 leasing 
3433  MAN Lion's City G 2010 MZA R-13 Stalowa WMAA23ZZ9BR008584 WI 5852N 2010-11-17 leasing 
3435  MAN Lion's City G 2010 MZA R-13 Stalowa
WMAA23ZZ3BR008600
WI 5854N 2010-11-17 leasing 
3439  MAN Lion's City G 2010 MZA R-13 Stalowa WMAA23ZZ8BR008625 WI 5815N 2010-11-17 leasing 
3440  MAN Lion's City G 2010 MZA R-13 Stalowa WMAA23ZZ4BR008475 WI 6255N 2010-11-18 leasing 
3442  MAN Lion's City G 2010  MZA R-13 Stalowa
WMAA23ZZ5BR008601
WI 6256N  2010-11-18 leasing 
3444  MAN Lion's City G 2010  MZA R-13 Stalowa WMAA23ZZ8BR008611 WI 6208N  2010-11-18 leasing
3446  MAN Lion's City G  2010 MZA R-13 Stalowa  WMAA23ZZXBR008626   WI 6207N  2010-11-18 leasing 
8336 Solaris Urbino 18  2010  MZA R-10 Ostrobramska SUU341211AB008944  WX 65831  2010-11-19 leasing 
8337 Solaris Urbino 18  2010  MZA R-10 Ostrobramska  SUU341211AB008945 WX 65830  2010-11-19 dostawa 24.11.2010 
8338 Solaris Urbino 18  2010  MZA R-10 Ostrobramska  SUU341211AB008946  WX 65829 2010-11-19  dostawa 24.11.2010
8339 Solaris Urbino 18  2010 MZA R-10 Ostrobramska   SUU341211AB008947  WX 65828 2010-11-19  dostawa 24.11.2010
8340 Solaris Urbino 18  2010 MZA R-10 Ostrobramska   SUU341211AB008948  WX 65827 2010-11-19  dostawa 24.11.2010
8341 MAN Lion's City G 2010 MZA R-10 Ostrobramska   SUU341211AB008949  WX 65832 2010-11-19  dostawa 24.11.2010
3441  MAN Lion's City G 2010  MZA R-13 Stalowa
WMAA23ZZ5BR008484
WI 6254N
2010-11-23  leasing
3443 MAN Lion's City G 2010 MZA R-13 Stalowa  WMAA23ZZ2BR008605  WI 6253N  2010-11-23 leasing 
3447  MAN Lion's City G  2010 MZA R-13 Stalowa  WMAA23ZZ5BR008629 WI 6257N  2010-11-23 leasing 
3445 MAN Lion's City G 2010 MZA R-13 Stalowa  WMAA23ZZ2BR008622 WI 6206N 2010-11-23  leasing 
3453 MAN Lion's City G 2010 MZA R-13 Stalowa 
WMAA23ZZ2BR008636
WI 6684N 2010-11-23  leasing 
3449 MAN Lion's City G 2010  MZA R-13 Stalowa WMAA23ZZ1BR008580 WI 6703N 2010-11-24 leasing 
3450 MAN Lion's City G 2010  MZA R-13 Stalowa
WMAA23ZZ5BR008596
 WI 6701N 2010-11-24  leasing 
3448 MAN Lion's City G 2010 MZA R-13 Stalowa   WMAA23ZZ4BR008525 WI 6675N  2010-11-25 leasing 
3452 MAN Lion's City G  2010 MZA R-13 Stalowa 
WMAA23ZZ1BR008630
WI 6705N   2010-11-25 leasing 
3454 MAN Lion's City G  2010 MZA R-13 Stalowa  WMAA23ZZ4BR008637   WI 6685N 2010-11-25  leasing 
3455 MAN Lion's City G 2010   MZA R-13 Stalowa WMAA23ZZ8BR008639 WI 6686N  2010-11-25  leasing 
3457 MAN Lion's City G 2010 MZA R-13 Stalowa 
WMAA23ZZ7BR008647
 WI 6689N 2010-11-25  leasing 
3458 MAN Lion's City G 2010  MZA R-13 Stalowa WMAA23ZZ7BR008650  WI 6690N 2010-11-25  leasing 
3461 MAN Lion's City G 2010  MZA R-13 Stalowa
WMAA23ZZ1BR008577
 WI 6945N 2010-11-30 leasing 
3466 MAN Lion's City G 2010  MZA R-13 Stalowa
WMAA23ZZXBR008643
 WI 6943N  2010-11-30 leasing 
A701  Solaris Urbino 18 2010  Mobilis  SUU341211AB009165  WY 8916C  2010-11-24
A702 Solaris Urbino 18  2010 Mobilis  SUU341211AB009166  WY 8589C  2010-11-25
A703 Solaris Urbino 18  2010 Mobilis  SUU341211AB009167 WY 8593C   2010-11-25
A704 Solaris Urbino 18  2010 Mobilis SUU341211AB009168   WY 8590C  2010-11-27
A705 Solaris Urbino 18  2010 Mobilis  SUU341211AB009169  WY 8591C  2010-11-27
A706 Solaris Urbino 18  2010 Mobilis SUU341211AB009170   WY 8592C  2010-11-27
A707 Solaris Urbino 18 2010 Mobilis  SUU341211AB009171 WY 8915C   2010-11-27
A708 Solaris Urbino 18 2010  Mobilis  SUU341211AB009172
WY 8728C
 2010-11-27
A709 Solaris Urbino 18 2010  Mobilis  SUU341211AB009173  WY 8729C 2010-11-27
A710 Solaris Urbino 18 2010 Mobilis  SUU341211AB009174 WY 8913C 2010-11-29
A711 Solaris Urbino 18 2010  Mobilis  SUU341211AB009175 WY 8594C  2010-11-29
GRUDZIEŃ
 3451 MAN Lion's City G 2010  MZA R-13 Stalowa  WMAA23ZZ3BR008614 WI 6704N   2010-12-01 leasing 
3456  MAN Lion's City G 2010  MZA R-13 Stalowa WMAA23ZZ4BR008640  WI 6687N  2010-12-01 leasing 
3459  MAN Lion's City G 2010  MZA R-13 Stalowa
WMAA23ZZ9BR008522
WI 6702N  2010-12-01 leasing 
3460  MAN Lion's City G 2010 MZA R-13 Stalowa  WMAA23ZZ4BR008573  WI 6944N 2010-12-01 leasing 
 3462 MAN Lion's City G  2010 MZA R-13 Stalowa 
WMAA23ZZ3BR008581
WI 6942N  2010-12-01 leasing 
 3463  MAN Lion's City G 2010 MZA R-13 Stalowa   WMAA23ZZ5BR008615
WI 7079N
2010-12-01 leasing 
3464 MAN Lion's City G  2010 MZA R-13 Stalowa 
WMAA23ZZ3BR008631
 WI 7081N 2010-12-01 leasing 
3465 MAN Lion's City G  2010 MZA R-13 Stalowa   WMAA23ZZ7BR008633  WI 7082N 2010-12-01 leasing 
3467 MAN Lion's City G 2010 MZA R-13 Stalowa   WMAA23ZZXBR008657 WI 6946N  2010-12-08 leasing 
3468 MAN Lion's City G 2010 MZA R-13 Stalowa   WMAA23ZZ6BR008476 WI 7976N  2010-12-08 leasing 
3469 MAN Lion's City G 2010 MZA R-13 Stalowa 
WMAA23ZZ0BR008618
WI 7980N
2010-12-08 leasing 
A712 Solaris Urbino 18  2010  Mobilis  SUU341211AB009176
WY 9320C
2010-12-13
A713 Solaris Urbino 18 2010 Mobilis  SUU341211AB009177  WY 9321C 2010-12-29
A714 Solaris Urbino 18 2010 Mobilis  SUU341211AB009178  WY 9322C 2010-12-29
A715 Solaris Urbino 18 2010 Mobilis  SUU341211AB009179  WY 9323C 2010-12-29
A716 Solaris Urbino 18 2010 Mobilis  SUU341211AB009180  WY 9286C 2010-12-29
A717 Solaris Urbino 18 2010  Mobilis  SUU341211AB009181  WY 9289C 2010-12-30
A718 Solaris Urbino 18 2010 Mobilis  SUU341211AB009182 WY 9288C   2010-12-30
A719 Solaris Urbino 18 2010 Mobilis  SUU341211AB009183 WY 9287C  2010-12-30
A720 Solaris Urbino 18 2010 Mobilis SUU341211AB009184  WY 9248C  2010-12-30
A721 Solaris Urbino 18  2010 Mobilis
SUU341211AB009185
WY 9250C  2010-12-30
A722 Solaris Urbino 18 2010 Mobilis SUU341211AB009186  WY 9249C 2010-12-30
Joomla Templates and Joomla Extensions by ZooTemplate.Com

Poprawiony (sobota, 26 stycznia 2013 12:11)