Przenosiny 2008

 

Numer Typ Zajezdnia stara
Zajezdnia nowa Rejestracja Data Uwagi
STYCZEŃ
4833  Jelcz M121M MZA R-13 Stalowa MZA R-6 Redutowa WI 54169 2008-01-08
4876 Jelcz M121M  MZA R-13 Stalowa MZA R-6 Redutowa WI 65487 2008-01-08
1500  Solaris Urbino 12 MZA R-10 Ostrobramska MZA R-11 Kleszczowa WI 0428G 2008-01-14
1502 Solaris Urbino 12   MZA R-10 Ostrobramska MZA R-11 Kleszczowa WI 0430G  2008-01-14
1503 Solaris Urbino 12   MZA R-10 Ostrobramska MZA R-11 Kleszczowa WI 0431G 2008-01-14
1504 Solaris Urbino 12   MZA R-10 Ostrobramska MZA R-11 Kleszczowa WI 0432G 2008-01-14
LUTY
4773 Jelcz M121M  MZA R-7 Woronicza MZA R-6 Redutowa   WI 54635 2008-02-19
4791 Jelcz M121M   MZA R-7 Woronicza MZA R-6 Redutowa  WI 54187  2008-02-19
4793 Jelcz M121M   MZA R-7 Woronicza MZA R-6 Redutowa   WI 54132 2008-02-19
4796 Jelcz M121M   MZA R-7 Woronicza MZA R-6 Redutowa  WI 54130  2008-02-19
4871 Jelcz M121M   MZA R-7 Woronicza MZA R-6 Redutowa   WI 54059 2008-02-19
1515  Solaris Urbino 12  MZA R-10 Ostrobramska MZA R-11 Kleszczowa WI 1204G 2008-02-19
1516 Solaris Urbino 12  MZA R-10 Ostrobramska  MZA R-11 Kleszczowa
WI 1203G
2008-02-19
1517 Solaris Urbino 12  MZA R-10 Ostrobramska  MZA R-11 Kleszczowa WI 1202G 2008-02-19
1519 Solaris Urbino 12  MZA R-10 Ostrobramska  MZA R-11 Kleszczowa WI 1236G 2008-02-19
MARZEC
1518  Solaris Urbino 12 MZA R-10 Ostrobramska  MZA R-11 Kleszczowa WI 1201G 2008-03-17
1505  Solaris Urbino 12 MZA R-10 Ostrobramska  MZA R-11 Kleszczowa WI 0246G 2008-03-20
1506  Solaris Urbino 12 MZA R-10 Ostrobramska  MZA R-11 Kleszczowa WI 0245G 2008-03-21
1507 Solaris Urbino 12  MZA R-10 Ostrobramska  MZA R-11 Kleszczowa WI 0244G 2008-03-21
1508 Solaris Urbino 12  MZA R-10 Ostrobramska  MZA R-11 Kleszczowa WI 0243G 2008-03-21
1509 Solaris Urbino 12  MZA R-10 Ostrobramska  MZA R-11 Kleszczowa WI 0242G 2008-03-21
1115  Solaris Urbino 12  MZA R-11 Kleszczowa  MZA R-7 Woronicza WI 0700G 2008-03-21
1116 Solaris Urbino 12   MZA R-11 Kleszczowa  MZA R-7 Woronicza WI 0699G 2008-03-21
1117  Solaris Urbino 12  MZA R-11 Kleszczowa  MZA R-7 Woronicza WI 0698G 2008-03-21
1119  Solaris Urbino 12  MZA R-11 Kleszczowa  MZA R-7 Woronicza
WI 0696G
2008-03-21
1501 Solaris Urbino 12 MZA R-10 Ostrobramska  MZA R-11 Kleszczowa WI 0429G 2008-03-21
1510  Solaris Urbino 12 MZA R-10 Ostrobramska  MZA R-11 Kleszczowa WI 0695G 2008-03-31
1511  Solaris Urbino 12  MZA R-10 Ostrobramska MZA R-11 Kleszczowa WI 0300G 2008-03-31
1513  Solaris Urbino 12 MZA R-10 Ostrobramska  MZA R-11 Kleszczowa WI 1206G 2008-03-31
KWIECIEŃ
1512  Solaris Urbino 12  MZA R-10 Ostrobramska MZA R-11 Kleszczowa WI 1207G 2008-04-07
1514  Solaris Urbino 12  MZA R-10 Ostrobramska MZA R-11 Kleszczowa WI 1205G 2008-04-07
1118  Solaris Urbino 12  MZA R-11 Kleszczowa MZA R-7 Woronicza  WI 0697G 2008-04-07
WRZESIEŃ
5507  Ikarus 280.70E MZA R-6 Redutowa MZA R-10 Ostrobramska   WI 53033 2008-09-25
5508 Ikarus 280.70E  MZA R-6 Redutowa MZA R-10 Ostrobramska   WI 53036 2008-09-25
5520  Ikarus 280.70E MZA R-6 Redutowa MZA R-10 Ostrobramska WI 53034  2008-09-25
5522 Ikarus 280.70E  MZA R-6 Redutowa MZA R-10 Ostrobramska  WI 58142  2008-09-25
5541  Ikarus 280.70E MZA R-6 Redutowa MZA R-10 Ostrobramska  WI 58107  2008-09-25
5543 Ikarus 280.70E  MZA R-6 Redutowa MZA R-11 Kleszczowa WI 58108 2008-09-26
5590  Ikarus 280.70E MZA R-6 Redutowa MZA R-11 Kleszczowa WI 58110  2008-09-26
5591  Ikarus 280.70E MZA R-6 Redutowa MZA R-11 Kleszczowa  WI 53037 2008-09-26
5592  Ikarus 280.70E MZA R-6 Redutowa MZA R-11 Kleszczowa WI 58093  2008-09-26
5594  Ikarus 280.70E MZA R-6 Redutowa MZA R-11 Kleszczowa WI 58039  2008-09-26
PAŹDZIERNIK
8760 Solaris Urbino 15 MZA R-13 Stalowa MZA R-11 Kleszczowa WI 35943 2008-10-02
8763 Solaris Urbino 15  MZA R-13 Stalowa MZA R-11 Kleszczowa WI 36822 2008-10-02
8764  Solaris Urbino 15 MZA R-13 Stalowa MZA R-11 Kleszczowa WI 38604 2008-10-02
8765  Solaris Urbino 15 MZA R-13 Stalowa MZA R-11 Kleszczowa WI 38985 2008-10-02
8767  Solaris Urbino 15 MZA R-13 Stalowa MZA R-11 Kleszczowa WI 42433 2008-10-02
6474 Ikarus 260.73A  MZA R-11 Kleszczowa MZA R-7 Woronicza   WI 61537 2008-10-17
6475  Ikarus 260.73A  MZA R-11 Kleszczowa MZA R-7 Woronicza   WI 66022 2008-10-17
6410  Ikarus 260.73A  MZA R-11 Kleszczowa  MZA R-10 Ostrobramska  WI 61535 2008-10-17
6416 Ikarus 260.73A   MZA R-11 Kleszczowa MZA R-10 Ostrobramska   WI 61531 2008-10-17
6384  Ikarus 260.73A MZA R-13 Stalowa MZA R-7 Woronicza  WI 61574 2008-10-17
6388  Ikarus 260.73A MZA R-13 Stalowa MZA R-7 Woronicza  WI 61573  2008-10-17
6390 Ikarus 260.73A  MZA R-13 Stalowa MZA R-7 Woronicza  WI 58044  2008-10-17
8759  Solaris Urbino 15 MZA R-13 Stalowa MZA R-11 Kleszczowa  WI 28706 2008-10-17
8761  Solaris Urbino 15 MZA R-13 Stalowa MZA R-11 Kleszczowa WI 35939 2008-10-17
8762  Solaris Urbino 15 MZA R-13 Stalowa MZA R-11 Kleszczowa WI 79475 2008-10-17
5570 Ikarus 280.70E MZA R-6 Redutowa  MZA R-7 Woronicza  WI 58101 2008-10-30
5572 Ikarus 280.70E MZA R-6 Redutowa MZA R-7 Woronicza  WI 58104  2008-10-30
5575 Ikarus 280.70E MZA R-6 Redutowa MZA R-7 Woronicza   WI 53047 2008-10-30
5577 Ikarus 280.70E MZA R-6 Redutowa MZA R-7 Woronicza   WI 53038 2008-10-30
5544 Ikarus 280.70E MZA R-6 Redutowa MZA R-10 Ostrobramska   WI 58105 2008-10-30
5545 Ikarus 280.70E MZA R-6 Redutowa  MZA R-10 Ostrobramska  WI 58109 2008-10-30
5547 Ikarus 280.70E MZA R-6 Redutowa MZA R-10 Ostrobramska   WI 58114 2008-10-30
5548 Ikarus 280.70E MZA R-6 Redutowa  MZA R-10 Ostrobramska WI 53045  2008-10-30
5549 Ikarus 280.70E MZA R-6 Redutowa  MZA R-10 Ostrobramska  WI 53044 2008-10-30
5741 Ikarus 280.70E MZA R-6 Redutowa  MZA R-10 Ostrobramska  WI 58149 2008-10-30
LISTOPAD
8766  Solaris Urbino 15 MZA R-13 Stalowa MZA R-11 Kleszczowa
WI 41165
2008-11-07
8768  Solaris Urbino 15 MZA R-13 Stalowa MZA R-11 Kleszczowa WI 49837 2008-11-07
5595 Ikarus 280.70E MZA R-6 Redutowa MZA R-11 Kleszczowa WI 61652 2008-11-11
5596 Ikarus 280.70E MZA R-6 Redutowa MZA R-11 Kleszczowa  WI 61655 2008-11-11
8917 Solaris Urbino 15  MZA R-13 Stalowa MZA R-11 Kleszczowa  WI 67923 2008-11-12
8918 Solaris Urbino 15  MZA R-13 Stalowa MZA R-11 Kleszczowa  WI 51401 2008-11-12
8919 Solaris Urbino 15  MZA R-13 Stalowa MZA R-11 Kleszczowa WI 66576  2008-11-12
8920 Solaris Urbino 15  MZA R-13 Stalowa MZA R-11 Kleszczowa  WI 66577 2008-11-12
8921 Solaris Urbino 15  MZA R-13 Stalowa MZA R-11 Kleszczowa WI 66578  2008-11-12
6335 Ikarus 260.73A MZA R-13 Stalowa MZA R-7 Woronicza  WI 66023 2008-11-18
6340 Ikarus 260.73A  MZA R-13 Stalowa MZA R-7 Woronicza  WI 58067  2008-11-18
6341 Ikarus 260.73A  MZA R-13 Stalowa MZA R-7 Woronicza   WI 58066 2008-11-18
6343 Ikarus 260.73A  MZA R-13 Stalowa MZA R-7 Woronicza   WI 58059 2008-11-18
6344  Ikarus 260.73A MZA R-13 Stalowa MZA R-7 Woronicza   WI 58065 2008-11-18
6345 Ikarus 260.73A  MZA R-13 Stalowa MZA R-7 Woronicza  WI 58064  2008-11-18
6391  Ikarus 260.73A MZA R-13 Stalowa MZA R-7 Woronicza  WI 58043  2008-11-18
5542 Ikarus 280.70E MZA R-6 Redutowa  MZA R-10 Ostrobramska  WI 58102 2008-11-21
5742 Ikarus 280.70E MZA R-6 Redutowa  MZA R-10 Ostrobramska WI 58147  2008-11-21
5762 Ikarus 280.70E MZA R-6 Redutowa  MZA R-10 Ostrobramska  WI 58120 2008-11-21
5763 Ikarus 280.70E MZA R-6 Redutowa MZA R-10 Ostrobramska   WI 58122 2008-11-21
5573 Ikarus 280.70E MZA R-6 Redutowa  MZA R-7 Woronicza  WI 53050 2008-11-28
5574 Ikarus 280.70E MZA R-6 Redutowa MZA R-7 Woronicza  WI 58117  2008-11-28
5578 Ikarus 280.70E MZA R-6 Redutowa MZA R-7 Woronicza   WI 53031 2008-11-28
5579 Ikarus 280.70E MZA R-6 Redutowa MZA R-7 Woronicza  WI 96613  2008-11-28
5660 Ikarus 280.70E MZA R-6 Redutowa MZA R-7 Woronicza  WI 58034 2008-11-28
5661 Ikarus 280.70E  MZA R-6 Redutowa MZA R-7 Woronicza  WI 58077 2008-11-28
5662 Ikarus 280.70E MZA R-6 Redutowa MZA R-7 Woronicza   WI 58035 2008-11-28
5663 Ikarus 280.70E MZA R-6 Redutowa MZA R-7 Woronicza   WI 58092 2008-11-28
5664 Ikarus 280.70E MZA R-6 Redutowa MZA R-7 Woronicza   WI 58091 2008-11-28
5665 Ikarus 280.70E MZA R-6 Redutowa MZA R-7 Woronicza   WI 58094 2008-11-28
5666 Ikarus 280.70E MZA R-6 Redutowa MZA R-7 Woronicza   WI 58036 2008-11-28
GRUDZIEŃ
6380  Ikarus 260.73A MZA R-13 Stalowa  MZA R-10 Ostrobramska  WI 61572 2008-12-01
6381 Ikarus 260.73A  MZA R-13 Stalowa  MZA R-10 Ostrobramska  WI 61641 2008-12-01

6382

Ikarus 260.73A  MZA R-13 Stalowa  MZA R-10 Ostrobramska   WI 59093 2008-12-01
6383 Ikarus 260.73A  MZA R-13 Stalowa  MZA R-10 Ostrobramska WI 61645 2008-12-01
5764 Ikarus 280.70E MZA R-6 Redutowa MZA R-11 Kleszczowa  WI 58121 2008-12-15
5766 Ikarus 280.70E MZA R-6 Redutowa MZA R-11 Kleszczowa  WI 58135 2008-12-15
5767 Ikarus 280.70E MZA R-6 Redutowa MZA R-11 Kleszczowa WI 58134  2008-12-15
Joomla Templates and Joomla Extensions by ZooTemplate.Com

Poprawiony (poniedziałek, 21 stycznia 2013 20:36)